Kenniscentrum

De missie van het kenniscentrum Infant Mental Health is om de ontwikkeling van gezonde ouder-kindrelaties te bevorderen, door een platform te bieden dat de mogelijkheid geeft IMH kennis te ontwikkelen, bundelen, over te dragen, uit te wisselen en te delen met professionals en ouders.
Dit betreft IMH kennis over behandeling, wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

Lees meer »

Waarom een IMH kenniscentrum?

Het is belangrijk om de IMH-visie te integreren, zo niet leidend te laten zijn, in die (geestelijke) gezondheidssystemen en bij die professionals die zich bezighouden met zwangere vrouwen en hun partners en met jonge kinderen en hun ouders.

Lees meer »

Het kenniscentrum IMH beoogt...

  • Een platform te zijn voor professionals die vanuit de IMH visie met aanstaande ouders en met ouders en jonge kinderen werken.
  • Een platform te zijn waar aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen informatie kunnen vinden over de verschillende aspecten van het belang van de ouder-kindrelatie voor een gezonde ontwikkeling van hun kind, over problemen waar zij met hun kind tegen aan lopen en over behandelmogelijkheden.
  • Kennis te bundelen met betrekking tot bestaande interventies, wetenschappelijk onderzoek en opleiding
  • Kennis uit te wisselen, te stimuleren en te vergroten op het gebied van zwangerschap, de ouder-kindrelatie, behandeling, wetenschappelijk onderzoek en opleiding
  • Kennis te verspreiden door voorlichting, folders, publicaties en een e-nieuwsbrief
Lees meer »