Het kenniscentrum IMH beoogt…

  • Een platform te zijn voor professionals die vanuit de IMH visie met aanstaande ouders en met ouders en jonge kinderen werken.
  • Een platform te zijn waar aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen informatie kunnen vinden over de verschillende aspecten van het belang van de ouder-kindrelatie voor een gezonde ontwikkeling van hun kind, over problemen waar zij met hun kind tegen aan lopen en over behandelmogelijkheden.
  • Kennis te bundelen met betrekking tot bestaande interventies, wetenschappelijk onderzoek en opleiding
  • Kennis uit te wisselen, te stimuleren en te vergroten op het gebied van zwangerschap, de ouder-kindrelatie, behandeling, wetenschappelijk onderzoek en opleiding
  • Kennis te verspreiden door voorlichting, folders, publicaties en een e-nieuwsbrief