Initiatiefnemers van het kenniscentrum

De initiatiefnemers van het Kenniscentrum Nederland Vlaanderen zijn:

 • prof. dr. Nicole Vliegen, directeur RINO Vlaanderen en docent KU Leuven
 • drs. Marieke van Dam, directeur RINO Noord-Holland, Amsterdam
 • drs. Marja Rexwinkel, hoofdopleider IMH-specialist
 • prof. dr. Hedwig van Bakel, hoogleraar Infant Mental Health, universiteit van Tilburg
 • drs. Martine Sucaet, kinder- en jeugdpsychotherapeut
 • drs. Guy Couturier, kinder- en jeugdspecialist NIP

in nauwe samenwerking met:

 • Dutch Association Infant Mental Health (DAIMH)
 • IMH Netwerk Leuven
 • World Association Infant Mental Health Vlaanderen
 • OKC (Ouder-Kind Centra) in Nederland
 • Kind- en Gezin in Vlaanderen