RINO Noord-Holland

Infant Mental Health cursus- en opleidingen aanbod Amsterdam

1. INTRODUCTIE

Infant Mental Health
In deze workshop maken de deelnemers kennis met de nieuwste inzichten op het gebied van Infant Mental Health.

2. BASISCURSUSSEN

Psychopathologie bij kinderen van 0 – 7 jaar 

De psychopathologie van (zeer) jonge kinderen komt in deze cursus uitgebreid aan de orde.

 

Diagnostiek van psychische problemen bij kinderen van 1-7 jaar 

Bij onderzoek van een (zeer) jong kind wordt voor het eerst meer systematisch diagnostisch gekeken naar het kind en de gezinscontext.

 

Observatie van ouder-kind interacties 

De deelnemers een beeld hoe korte spelobservaties van ouder en kind gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie te beoordelen.

FloorPlay: introductie 

Uitgangspunt is dat de emotionele interactie tussen kind en volwassene de basis vormt voor gedragsverandering.

Infant Mental Health en videobehandeling

In deze korte cursus krijgen de deelnemers een methodiek aangeboden die het mentaliseren bevordert in gezinnen met hele jonge kinderen.

3. VERVOLGCURSUSSEN EN SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

Diagnostiek met FEAS en DC:0-3R

In deze verdiepingscursus leren de deelnemers hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de diagnostische instrumenten.

Autisme spectrum stoornisssen(ASS):vroegdiagnostiek 

Hoe kunnen autisme spectrum stoornissen gediagnosticeerd worden bij kinderen tussen 0 en 4 jaar.

Kortdurende groepsbehandeling voor depressieve moeders en hun baby/peuter 

De ontwikkelaars van dit behandelprotocol laten belangstellende collega-hulpverleners van harte delen in hun ervaringen

Sensorische informatieverwerking bij kinderen 

Een introductie in achtergronden, diagnostiek en behandeling.

Floorplay – diverse cursussen en het traject tot professioneel FloorPlayer.

4. SPECIALISATIE (OPLEIDING)

Infant mental health specialist
Tweejarige opleiding in de ontwikkeling, diagnostiek en behandeling van baby’s en peuters (van nul tot en met drie jaar) en hun ouders.

5. VERDIEPING VAN DE SPECIALISATIE

Ouder – baby/peuter psychotherapie 

Relaties binnen een gezin veranderen bij de geboorte van een nieuwe baby. Er kunnen problemen ontstaan. Hierop speelt de ouder – baby/peuter therapie in.